E-post info@svenskforetagshjalp.se   Telefon +46 8-663 03 00

Exempel på uppdrag


Exempel på tidigare uppdrag som Svensk företagshjälp utfört.

Exempel 1

Mekaniskt verkstadsföretag i Stockholm, oms. 15,5 milj. 15 anställda.
Avveckling genom konkurs, 2,5 milj. i skuld till staten. Genom aktivt ingripande
förhindrades att ställföreträdaren/ägaren blev privat skyldig att i efterhand betala
skatten som kapitalskuld till SKV enl. företrädaransvar 12 kap 6§
skattebetalningslagen.


Exempel 2

Klädföretag med välkänt klädmärke och omsättning 6,5 miljoner hade dragit på sig
stor skatteskuld.
Åtgärd: Nytt bolag bildades och det nya bolaget köpte problembolagets verksamhet och
varulager samt övertog tidigare hyresavtal och personal. Köpeskillingen uppgick till summa
som överensstämde med problembolagets värde och betalades till skattekontot
och skatteskulden blev därigenom betald. Resultatet blev fortsatt verksamhet, samma lokal,
personal samt varumärke samt inget personligt ansvar för ställföreträdaren/ägaren.
Det finns intressanta delar i detta upplägg som vi kan berätta om vid personligt möte.


Exempel 3

Utbildningsföretag i Stockholm. Oms. 31 milj. 23 anställda.
Överlåtelse av tidigare bolag till nytt bolag. Verksamheten övergick till nya bolaget
utan personal. Tidigare bolag försattes i konkurs genom egen ansökan.
Delar av tidigare personal anställdes i nya bolaget.
Det uppsatta målet är nu att driva verksamheten med vinst och detta med halv
personalstyrka mot tidigare.


Exempel 4

Byggföretag fick inte betalt för stor entreprenad, kunden vägrade betala och hänvisade till fel i
leveransen och tvisten skulle avgöras i domstol.
Byggföretaget omsatte c:a 5 milj. och klarade inte av att vänta på betalt varför riggning med
nytt bolag i scensattes och verksamheten såldes till nya bolaget tillsammans med övertagande
av tvisten. Gamla bolaget försattes i konkurs. Nya bolaget vann efter 2 år tvisten och och fick
bra förstärkning i balansräkningen.
Priset för övertagandet av tvisten var betydligt lägre än vad tingsrätten tilldömde nya bolaget.
Transaktionen godkändes givetvis av konkursförvaltaren i gamla bolaget innan affären
genomfördes fullt ut.


Exempel 5

Entreprenadföretag i Bromma. Oms. 34 milj. 25 anställda.
Avveckling och överlåtelse till nytt bolag. Genom snabbt och effektivt agerande
kunde verksamheten fortsätta utan avbrott och med en ”balansräkning” som gav
verksamheten och nya bolaget en helt ny möjlighet och position på marknaden.
Ursprungliga entreprenadföretaget försattes genom egen ansökan i konkurs.


Detaljer kring dessa 5 exempel kan redogöras för vid personligt möte.

Bli kontaktad

Företag

Namn

Telefonnr.

E-post

Svensk Företagshjälp AB   |   Enhagsslingan 4,  187 40 Täby   |   Telefon +46 8-663 03 00   |   E-post info@svenskforetagshjalp.se
© Copyright Svensk Företagshjälp AB

<< Tillbaka till förstasidan