E-post info@svenskforetagshjalp.se   Telefon +46 8-663 03 00

OBESTÅND


Obestånd, eller insolvens som det heter på finare språk, vet nog de flesta vad det betyder.
Att räkningarna inte kan betalas, att tillgångarna är för små och att det ekonomiska läget är
riktigt dåligt är väl några av dem tydligaste tecknen. Det går att fördjupa sig ordentligt i
juridiken och detaljer kring obestånd men det är troligtvis inget du lägger på minnet så
kommer här nedan kommer istället exempel på orsaker som kan leda till obestånd,
kanske känner du igen dig.


Exempel på orsaker till företagets problem:

 • Dåliga ekonomiska rutiner på företaget
 • Kunder kräver mer service och lägre priser
 • Leverantörerna sänker inte sina priser i motsvarande grad
 • Vikande försäljning, konjunkturen har blivit sämre
 • Utförda arbeten blir dyrare än beräknat
 • Konkurrenter dyker upp som man ej räknat med
 • Rätt affärsläge blir plötsligt fel
 • Fel och för stor personalsammansättning
 • För stora lokaler och hyresvärden är inte föhandlingsbar
 • Kunder som inte betalar

Exempel på resultat av ovanstående:

 • Skatter och avgifter betalas för sent och blir restförda
 • Leverantörsfakturor betalas för sent med påminnelser som följd
 • Leverantörer slutar leverera pga av ovanstående
 • Man anlitar ”factoringbolag” och undergräver ekonomin ytterliggare
 • Ansökningar om betalningsförelägganden dyker upp i brevlådan
 • Leverantörer börjar ringa och ställa jobbiga frågor
 • Kronofogden hör av sig med hot om utmätning
 • Anmärkningar gör det mycket svårt att skaffa nya leverantörer
 • Ägaren slutar ta ut lön och lånar ut egna pengar till bolaget
 • Mer och mer tid går åt till att hantera ekonomiska problem istället för
  att ägna sig åt den egentliga verksamheten


ANSVAR

Vad en del kanske missar när det kommer till en obeståndssituation är vad som är ledamotens
personliga ansvar för uppkomna skulder i bolaget. Detta ansvar är viktigt att man känner till,
helst innan dem uppstår men i annat fall i så pass god tid att man hinner rätta till problemet.

Bli kontaktad

Företag

Namn

Telefonnr.

E-post

Svensk Företagshjälp AB   |   Enhagsslingan 4,  187 40 Täby   |   Telefon +46 8-663 03 00   |   E-post info@svenskforetagshjalp.se
© Copyright Svensk Företagshjälp AB

<< Tillbaka till förstasidan