E-post info@svenskforetagshjalp.se   Telefon +46 8-663 03 00

VÅRA TJÄNSTER


Vi vill hjälpa dig och ditt företag. Vi ser till att ditt företag kan fortsätta att bedriva
den ursprungliga verksamheten och dessutom med bättre förutsättningar än idag.
Det är vårt uppdrag.


Vi arbetar som konsulter och lägger ner tid och kunskap på problem du inte kan eller
har tid till att lösa. Ett inledande möte är alltid helt förutsättningslöst och kostnadsfritt.


Vanligast är att vi, efter ett inledande möte, gör upp en plan för vilka åtgärder du och
ditt företag mår bäst av och sedan ser vi till att planen genomförs.
Exakt vad vi gör är olika beroende på ditt bolags förutsättningar och vad du vill.
Som exempel kan nämnas att vi hanterar leverantörsskulder, skatteskulder,
personliga åtaganden, personalkostnader med mera. Det kan uppstå en situation där
en kontrollerad konkurs är det bästa alternativet och då löser vi det också.
Kortfattat kan man säga att alla situationer som kan uppstå i ett obeståndsläge,
kan vi hantera.


Givetvis tar vi betalt för våra tjänster men vårt arvode brukar i regel vara en bråkdel
av det du tjänar på vårt uppdrag.

Bli kontaktad

Företag

Namn

Telefonnr.

E-post

Svensk Företagshjälp AB   |   Enhagsslingan 4,  187 40 Täby   |   Telefon +46 8-663 03 00   |   E-post info@svenskforetagshjalp.se
© Copyright Svensk Företagshjälp AB

<< Tillbaka till förstasidan